Krajky

Krajky na požiadanie môžeme našiť na záclony.